Organizing Committee

Vassilis Marinos (Chairman of the Conference-Vice President of IAEG for Europe)
Constantinos Loupasakis (Co-Chairman of the Conference- President of Greek NG of IAEG)
Charalambos Saroglou (Co-Chairman of the Conference – Secretary of Greek NG of IAEG)
Georgios Stoumpos (Secretary of the Conference – NG of IAEG)
Andreas Kaplanidis (Treasurer of the Conference – NG of IAEG)
Rafig Azzam (President of IAEG – Germany)
Faquan Wu (Secretary of IAEG – China)
Eugene Vosnesensky (Vice President of IAEG for Europe- Russia)
Luise Vick (chairman of YEG of IAEG-Norway)
Stratis Karantanellis (IAEG NG of Greece – YEG member)
George Papathanassiou (IAEG NG of Greece)
Nikos Depountis (IAEG NG of Greece)

Advisory Committee

Ferentinou Maria (Representative of IAEG NG of South Africa)
Fleurisson Jean – Alain (Treasurer of IAEG-France)
Giordan Daniele (President of Italian NG of IAEG)
Hutchinson Jean (Vice President of IAEG for N. America)
Johnson Doug (Vice President of IAEG for Australasia – IAEG NG of New Zealand)
Kazilis Nikos (IAEG NG of Greece)
Kurosch Thuro (Representative of IAEG NG of Germany)
Reeves Helen (Representative of IAEG NG of UK)
Stavropoulou Maria (IAEG NG of Greece)
Ulusay Resat (Editor in chief of BOEG- President of ISRM- IAEG NG of Turkey)
Verhoef Peter (Representative of IAEG NG of Nederland)
Vlachopoulos Nikos (Representative of IAEG NG of Canada)
Waeber Julien (Representative of IAEG NG of USA)
Zanglern Christian (Representative of IAEG NG of Austria)

Scientific Committee

Abolmasov Biljana
Alexiadou Chara
Ann Williams
Azzam Rafig 
Baynes Fred
Benardos Andreas
Bozzano Francesca
Burns Scott F.
Christaras Vassilis
Chrysothemis Paraskevopoulou
Cohen-Waeber Julien
Dahal Ranjan Kumar
Delgado Carlos
Depountis Nikos
Dong, Jia-Jyun
Evelpidou Niki
Giordan Daniele
Gkanas Athanassios
Gouvailas Alkis
Huiming Tang
Hutchinson Jean
Jang Bo-An
Kaplanidis Andreas 
Kazilis Nikos
Kiril Angelov
Kontoes Charalampos
Kosović, Ivan
Koukis George
Kurosch Thuro
Lawrence James
Lekkas Efthimios
Lollino Giorgio
Loupasakis Constantinos
Marinos Paul
Marinos Vassilis
Mark Eggers
Mavrouli Olga
Mazzanti Paolo
Murphy Bill
Ngan-Tillard Dominique
Nikolaou Nikolaos
Nomikos Pavlos
Nomikou Paraskevi
Oliveira Ricardo
Papathanassiou George 
Papoutsis Ioannis
Parharidis Isaak
Perleros Vassilis
Rozos Dimitrios
Sabatakakis Nikos
Saroglou Charalambos 
Simeon Abam Tamunoene Kingdom
Stavropoulou Maria
Steiakakis Manolis
Stoumbos George 
Torok Akos
Tsaggaratos Paraskeyas
Tsiambaos George
Tsifoutidis George
Ulusay Resat
Vassilakis Manolis 
Verhoef Peter
Vick Luise
Vilneuve Marlene
Vlachopoulos Nikos
Vosnesensky Eugene 
Wasoski Janusz
Wu Faquan 
Zanglern Christian